Blog > Komentarze do wpisu

Witam wszystkich!

Ten blog ma być zapowiedzią strony internetowej poświęconej ziemi myszkowskiej - od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem założenia własnej strony internetowej, ale że to trudniejsze i bardziej kosztowne toteż postanowiłem zabrać się najpierw za pisanie bloga :)

Tematem mają być zagadnienia geograficzne i historyczne oraz aktualne problemy ziemi myszkowskiej. Celowo piszę "ziemia myszkowska" gdyż nie chcę się ograniczać do granic administracyjnych powiatu. Wszak granice (z wyjątkiem państwowych) nie mają dużego znaczenia dla turysty zwiedzającego Jurę Krakowsko-Częstochowską czy mieszkańca Myszkowa który chce "wyskoczyć" na rowerową wycieczkę. Siewierz nie leży w powiecie myszkowskim ale w okolicach Myszkowa jak najbardziej tak, bo jest bliżej położony niż np miejscowości leżące we wschodniej części gminy Niegowa (która częścią powiatu jest). Do okolic Myszkowa zaliczyć by można również Lelów, Złoty Potok czy Górę Włodowską. Dlaczego mowa o tych miejscowościach - otóż Siewierz i Lelów (który sąsiaduje z powiatem od wschodu) były poważnymi ośrodkami administracyjnymi zwierzchnimi nad terytorium dzisiejszego powiatu. Trudno omawiać historię tej części województwa [nieszczęśliwie nazwanego śląskim, gdyż połowa tego województwa to ziemie historycznej Małopolski do której również zalicza się powiat myszkowski] nie mówiąc o Księstwie Siewierskim. Po raz pierwszy wspomniane w 1341 przeszło pod władzę biskupów krakowskich w 1444, a zostało wcielone do Korony dopiero w 1790 roku - przez tak długi czas Siewierz był miastem stołecznym, a pod jego jurysdykcją był teren dzisiejszej gminy Koziegłowy, zachodnie rubieże gminy Poraj, a nawet obecne zachodnie dzielnice Myszkowa (Będusz i Mijaczów). Wschodnia część dzisiejszego powiatu (granicą była Warta od ujścia "potoku będuskiego" po Poraj) wchodziła w skład powiatu lelowskiego... tak tak! Lelów, jak kilka innych dużych wsi na obszarze północnej Jury był niegdyś miastem, ale od końca XIV do poczatku XIX w. był nawet miastem powiatowym! przez długi czas był również siedzibą dość dużego obszarowo dekanatu. O Lelowie teraz jest głośno na początku roku, kiedy to zjeżdżają się Chasydzi z różnych stron świata by modlić się nad tamtejszym grobem cadyka Bidermana. Z Lelowa jak i Złotego Potoku bliżej jest do Myszkowa niż do Częstochowy, a tych miejscowości nie można pominąć przy opisywaniu ciekawostek i piękna okolic Myszkowa; tak samo nie można pominąć nieodległych Skałek Rzędkowickich, Podlesickich i Kroczyckich sąsiadujących z powiatem myszkowskim od południa do których można dotrzeć z Myszkowa na rowerze w ciągu godziny, a np z Bobolic (ruiny zamku w gminie Niegowa) w ciągu 2 godzin pieszej wędrówki. Obecne granice powiatu niewiele się różnią od tych sprzed 1975 r, ale np 40 lat temu Góra Włodowska wchodziła w skład ówczesnego powiatu myszkowskiego - co prawda później trafiła do gminy Włodowice (powiat zawierciański), ale z pewnością do dziś jest pod wpływami Myszkowa z uwagi na bliskie sąsiedztwo.

Tak przedstawia się ziemia myszkowska - wschodnią połową na północnej Jurze, zachodnią na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej, pomiędzy Zawierciem a Częstochową. Przed rozbiorami znajdowała się w obrębie powiatu lelowskiego województwa krakowskiego i Księstwa Siewierskiego, po 1795 r. w zaborze pruskim, potem w Księstwie Warszawskim, następnie w zaborze rosyjskim (Królestwie Polskim) aż do I wojny światowej po której odrodziła się Polska, a w niej ziemia myszkowska - najpierw w powiecie będzińskim, potem w zawierciańskim, a od 1956 r. jako samodzielny powiat.

czwartek, 26 lutego 2009, tom28-1981

Polecane wpisy

  • konferencyjne ciekawostki

    Konferencja na temat "dróg do niepodległości" w naszym regionie rozpoczęła się w miarę punktualnie, przybyłych przywitała viceburmistrz Iwona Franelak. Nieco sp

  • na 100-lecie niepodległości

    Dziś w Żarkach odbył się Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej, a w GOK Niegowa widowisko muzyczne. Jutro 9. listopada w "lepszej połowie dnia" RMFu wystąpi or

  • zakończenie kadencji

    "Pożegnalne" sesje rad gminnych w Koziegłowach, Niegowie i Poraju oraz powiatu miały miejsce jeszcze w październiku. Podsumowanie minionej kadencji w Żarkach by